امروزه تمامی زبان های برنامه نویسی داری نصب کننده بسته ها هستند به عنوان مثال نود جی اس از نصب کننده npm استفاده میکند و برای اینکه پی اچ پی از قافله عقب نماند پکیج منیجر با نام composer برایش ایجاد شده است جهت نصب در سیستم های لینوکسی به روش زیر عمل نمایید ابتدا […]