Remote MySQL یکی از ابزارهای کاربردی و جالب در سی پنل می باشد . با استفاده Remote MySQL می توانید به سایر وب سایت ها اجازه دهید از اطلاعات دیتابیس شما استفاده کنند . به عنوان مثال اگر دو وب سایت دارید و می خواهید کاربران وب سایت اول بتوانن بدون ثبت نام و فقط با […]