برای تغییر ترتیب بوت شدن سرور مجازی، پنل مدیریت vps را باز کنید: در ناحیه مدیریت VPS ، آیکون VPS Configuration (ترکیب بندی سرور مجازی) را کلیک کنید (در شکل بالا این آیکون با کادر قرمزرنگ مشخص شده است). در ادامه، محاوره تنظیمات به شکل زیر روی صفحه نمایان می‌شود: همانطور که ملاحظه می‌کنید، یکی […]