در مقاله ای تحت عنوان ” آموزش addon domains در سی پنل ” آموزش دادیم که چطور یک دامنه خریداری کنیم و با اتصال آن به هاست یک سایت جداگانه راه اندازی کنیم . اما در صورتی که بخواهیم با استفاده از دامنه اصلی سایت ، بخشی مجزا و با محتوایی متفاوت راه اندازی کنیم […]