معرفی تکنولوژی جدیدی از هارد به نام هارد NVME ممکن است این سوال را در ذهن شما تداعی کند که  ” آیا از هارد های SSD بهتر هم وجود دارد ؟ ” بگذارید تکلیف سوالتان را همین اول کار مشخص کنیم .  بله وجود دارد . هارد های NVME اما چطور ؟ و چرا باید […]