برای نصب سیستم عامل از فایل ISO: در پنل مدیریت VPS، و در بخش مدیریت سرور مجازی (VPS Management) ، آیکون پیکربندی سرور مجازی (VPS Configuration) را کلیک کنید (این آیکون در شکل زیر با کادر قرمز مشخص شده است). در ادامه، پنجره تنظیمات VPS به شکل زیر روی صفحه باز می‌شود: همانطور که در […]