یکی از مهمترین اقداماتی که مدیران سایت باید با آن آشنایی داشته باشند و انجام آن را در روال کاری خود قرار دهند گرفتن بک آپ یا نسخه پشتیبان از سایت است ، تا در مواقع لزوم بتوانیم سایت را به زمانی که از آن نسخه پشتیبان تهیه کرده بوده ایم برگردانیم . در این […]