بمنظور اینکه بتوانید از طریق ssh در سی پنل از یک اکانت بک آپ بگیرید و آنرا بتوانید ری استور کنید به روش زیر عمل میکنید ابتدا از طریق ssh به سرور سی پنل خود وارد میشوید برای گرفتن بک آپ از یک اکانت خاص دستور زیر را وارد میکنیم توجه داشته باشید زمانی که […]