در پنل مدیریت سی پنل به دو صورت می توانید اقدام به ساخت دیتابیس نمایید. به صورت ویزارد یا اتوماتیک به صورت دستی در شیوه اتوماتیک از شما مرحله به مرحله موارد مورد نیاز را درخواست می کند تا در انتها دیتابیس ساخته شود ولی در شیوه دستی شخصا باید از گزینه های موجود عملیات […]