Disk Usage همانطور که از نام آن پیداست وظیفه اطلاع رسانی وضعیت مقدار فضای آزاد و اشغال شده هاست را به عهده دارد . همانطور که در یک سیستم کامپیوتری شما جهت آنکه متوجه شوید چه مقدار از هارد شما آزاد و یا مشغول است وارد My computer خود میشوید و درایو ها خود را […]