با توجه به تکمیل ظرفیت لطفا قبل از سفارش با واحد فروش هماهنگ نمایید

سرور مجازی 1 گیگابایت رم - فرانسه

Single Core Intel Xeon
1GB RAM Memory
25GB Drive Space
1 IP Addresse
Unlimited Traffic

سرور مجازی 2 گیگابایت رم - فرانسه

2Core Intel Xeon
2GB RAM Memory
40GB Drive Space
1IP Addresse
Unlimited Bandwidth

سرور مجازی 4 گیگابایت رم - فرانسه

2Core Intel Xeon
4GB RAM Memory
60GB Drive Space
1IP Addresse
Unlimited Bandwidth