تنظیم ورودی‌‌‌های همزمان ریموت در ویندوز سرور

تنظیم ورودی‌های ریموت همزمان برای کاربران ویندوز سرور را در این مطلب کوتاه بررسی خواهیم کرد. در نتیجه، کاربران چندگانه می‌توانند به صورت همزمان از طریق یک اتصال ریموت مت…