مدیریت و حذف ایمیج‌ها، کانتینرها، حجم‌ها و شبکه‌های Docker

کانتینرهای Docker به گونه‌ای طراحی شده‌اند که یک محیط سفارشی با راندمان بالا با تمام کتابخانه‌ها و تنظیمات موردنیاز برای اجرای نرم‌‌افزار باشند.امّا در طول فرآیند توسعه …