تنظیم اندازه گروه حجمی و حجم منطقی LVM در لینوکس

در این مطلب می‌خواهیم نحوه اضافه‌کردن گروه‌ حجمی (volume group) و همین‌طور گسترش و کاهش یک حجم منطقی یا logical volume را بررسی کنیم. در ابزار مدیریت حجم منطقی LVM این ا…