ارتقای امنیت آپاچی با ابزار mod_md Let’s Encrypt در اوبونتو 20.04 LTS

امنیت آپاچی با ابزار mod_md Let’s Encrypt در اوبونتو 20.04 چگونه انجام می‌گیرد؟ چگونه یک گواهی رایگان TLS/SSL دریافت کنیم؟ چگونه امنیت آپاچی 2 را در سرور اوبونتو 20.04 L…