اضافه‌کردن فاوآیکون به وب‌سایت با اچتمل

در این آموزش به مراحل اضافه‌کردن فاوآیکون به صفحه وب با استفاده از اچتمل (HTML) خواهیم پرداخت. شما می‌توانید از هر تصویری به عنوان فاوآیکون کنید. با این وجود، بایستی …