چگونه می توان تست سرعت وب سایت را با GTmetrix انجام داد!

برای موفقیت در اینترنت، باید یک وب سایت سریع داشته باشید. با استفاده از ابزار تست سرعت سایت مانند   GTmetrix   متوجه خواهيد شد که آیا سایت شما عملکرد خوبی دارد يا خير، ا…