کاربرد ابزار Jenkins برای اتوماسیون توسعه وب‌سایت

در مثالی که در ادامه می‌آید، طریقه استفاده از صفحات وبی که توسط توسعه‌دهنده در گیت‌هاب با پسوند .html و .php در کانتینرهای داکر آپلود شده‌اند را بررسی خواهیم کرد. هر کدا…