بمنظور اینکه بتوانید از طریق ssh در سی پنل از یک اکانت بک آپ بگیرید و آنرا بتوانید ری استور کنید به روش زیر عمل میکنید

  • ابتدا از طریق ssh به سرور سی پنل خود وارد میشوید
  • برای گرفتن بک آپ از یک اکانت خاص دستور زیر را وارد میکنیم

/scripts/pkgacct username

توجه داشته باشید زمانی که فایل بک آپ آماده شد آنرا در مسیر /home کپی مینماید

و برای ری استور کردن از دستور زیر استفاده میکنیم/scripts/restorepkg username