خانواده سیستم‌عامل‌های یونیکس دارای فرمان‌هایی برای بررسی فضای دیسک در سرورها هستند و شما به نسبت نیاز خود می‌توانید از آنها استفاده کنید.

بررسی فضای دیسک در سیستم‌عامل یونیکس

فرمان‌های یونیکس برای بررسی وضعیت فضای دیسک از قرار زیرند:

۱) فرمان df: برای نمایش مقدار فضای استفاده‌شده و در دسترس در سیستم‌های یونیکس

۲) فرمان du: برای نشان‌دادن آمار استفاده برای هر کدام از دایرکتوری‌ها در سرور یونیکس

نحوه نمایش آمار استفاده فضای دیسک در یونیکس

برای دیدن مقدار فضای استفاده‌شده تمام فایل‌ها در یک دایرکتوری، فرمان زیر را اجرا نمایید:


du -a

به منظور دریافت فضای دیسک مورد استفاده یک دایرکتوری و هر کدام از زیرشاخه‌هایش، برای /home/vivek داریم:


du /home/vivek

در همین حال، امکان مشاده خروجی بلوک‌های ۱۰۲۴ بایتی برای شما وجود خواهد داشت. برای این منظور می‌توانید از گزینه –k استفاده کنید:


du -k /home/vivek

اگر هم می‌خواهید کل فضای مورد استفاده زیرشاخه‌های یک دایرکتوری را ببینید، می‌توانید فرمان زیر را امتحان کنید:


du -s /home/vivek

 


248088  /home/vivek

همچنین امکان خلاصه کردن فضای دیسک مورد استفاده برای یک دایرکتوری خاص وجود خواهد داشت:


du -hs /home

 


1.4G       /home

در ادامه، اجازه دهید نام و ابعاد کل فایل‌های پیتون موجود در یک دایرکتوری خاص را نشان دهیم. ضمناً نهایتاً تمام موارد را نمایش خواهیم داد:


du -ch /home/vivek/project/mgt1.2/*.py

راهنمایی در مورد فرمان du

سعی کنید که فرمان man زیر را اجرا کنید و یا به صفحه آنلاین man در این آدرس بروید:


man du

whatis du

نحوه نمایش اطلاعات فضای خالی دیسک در یونیکس

برای دیدن مقدار فضای خالی در سیستم، فرمان df را امتحان کنید:


df

بررسی فضای دیسک در یونیکس با استفاده از فرمان df

بررسی فضای دیسک در یونیکس با استفاده از فرمان df

عکس: بررسی فضای دیسک در یونیکس با استفاده از فرمان df

برای نمایش اطلاعات در مورد فایل سیستمی /jails/www/ به صورت بلوک‌های ۱۰۲۴ بایتی می‌توانید از فرمان زیر کمک بگیرید:


df -k /jails/www/

 


Filesystem      1024-blocks    Used       Avail Capacity  Mounted on

zroot/jails/www 10745194355 3152328 10742042027     0%    /jails/www

به همین ترتیب، برای نمایش اطلاعات در مورد فایل سیستمی /jails/www/ به صورت بلوک‌های مگابایتی، فرمان زیر را وارد کنید:


df -m /jails/www/

 


Filesystem      1M-blocks Used    Avail Capacity  Mounted on

zroot/jails/www  10493353 3078 10490275     0%    /jails/www

و امّا فرمت بلوک‌های گیگابایتی برای فایل سیستمی /jails/www :


df -g /jails/www/

 


Filesystem      1G-blocks Used Avail Capacity  Mounted on

zroot/jails/www     10247    3 10244     0%    /jails/www

نمایش کلی بررسی فضای دیسک

برای این منظور می‌توانید از گزینه –c استفاده کنید:


df -c

برخی نسخه‌های سیستم‌عامل‌های یونیکس می‌توانند خروجی‌ها را به فرمتی قابل‌فهم ارائه دهند. به عبارت دیگر، شما می‌توانید از مخفف‌ واحدهای بایت، کیبی‌بایت، مبی‌بایت، گیبی‌بایت، تبی‌بایت و پبی‌بایت استفاده کنید:


df -H

نمونه خروجی:


Filesystem                                 Size    Used   Avail Capacity  Mounted on

zroot/ROOT/default                          11T    4.2G     11T     0%    /

devfs                                      1.0k    1.0k      0B   100%    /dev

fdescfs                                    1.0k    1.0k      0B   100%    /dev/fd

zroot/iocage                                11T    148k     11T     0%    /iocage

zroot/iocage/download                       11T    131k     11T     0%    /iocage/download

zroot/iocage/download/11.2-RELEASE          11T    285M     11T     0%    /iocage/download/11.2-RELEASE

zroot/iocage/images                         11T    131k     11T     0%    /iocage/images

zroot/iocage/jails                          11T    131k     11T     0%    /iocage/jails

zroot/iocage/log                            11T    131k     11T     0%    /iocage/log

zroot/iocage/releases                       11T    131k     11T     0%    /iocage/releases

zroot/iocage/releases/11.2-RELEASE          11T    131k     11T     0%    /iocage/releases/11.2-RELEASE

zroot/iocage/releases/11.2-RELEASE/root     11T    1.2G     11T     0%    /iocage/releases/11.2-RELEASE/root

zroot/iocage/templates                      11T    131k     11T     0%    /iocage/templates

zroot/jails                                 11T    131k     11T     0%    /jails

zroot/jails/fullbasejail                    11T    364M     11T     0%    /jails/fullbasejail

zroot/jails/rsnapshot                       11T    209G     11T     2%    /jails/rsnapshot

zroot/jails/www                             11T    3.2G     11T     0%    /jails/www

zroot/tmp                                   11T    131k     11T     0%    /tmp

zroot/usr/home                              11T    220k     11T     0%    /usr/home

zroot/usr/ports                             11T    1.0G     11T     0%    /usr/ports

zroot/usr/src                               11T    1.7G     11T     0%    /usr/src

zroot/var/audit                             11T    131k     11T     0%    /var/audit

zroot/var/crash                             11T    131k     11T     0%    /var/crash

zroot/var/log                               11T    4.2M     11T     0%    /var/log

zroot/var/mail                              11T    131k     11T     0%    /var/mail

zroot/var/tmp                               11T    131k     11T     0%    /var/tmp

zroot                                       11T    131k     11T     0%    /zroot

devfs                                      1.0k    1.0k      0B   100%    /jails/rsnapshot/dev

devfs                                      1.0k    1.0k      0B   100%    /jails/www/dev

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه man فرمان df سری بزنید و یا فرمان زیر را تایب کنید:


man df

جمع‌بندی

در این مطلب با نحوه مشاهده و بررسی فضای دیسک آزاد و مورد استفاده و همین‌طور آمار استفاده دیسک در سیستم‌های یونیکس آشنا شدید. امیدواریم که این آموزش مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.