سرور مجازی را از دو طریق می‌توانید روشن کنید:

1- از لیست سرورهای مجازی

Virtual Server List

در لیست سرورها باید  ابتدا سرور مورد نظر خود را انتخاب کنید (چک باکس انتخاب سرور با فلش قرمز رنگ مشخص شده است). سپس از منوی باز شونده With Selected گزینه Start را کلیک کنید. در انتها تکمه GO را برای روشن شدن سرور کلیک کنید.

در ادامه، پنجره زیر روی صفحه باز می شود:

در این پنجره، از شما سوال می‌شود آیا از روشن شدن سرور مطمئن هستید؟ در صورت اطمینان، تکمه OK را کلیک کنید.

در ادامه، پنجره زیر ظاهر می شود که اعلام می کند سرور مجازی با موفقیت روشن (Start) شده است:

Virtual Server Start Warning

برای اتمام کار، تکمه OK را کلیک کنید.

2- از صفحه مدیریت سرور مجازی

در صفحه مدیریت سرور مجازی ناحیه‌ای وجود دارد که آیکونهای روشن و خاموش کردن سرور در این ناحیه مشاهده می‌شود:

Virtual server admin page

به ناحیه‌ای که با کادر قرمزرنگ مشخص شده توجه کنید. در این ناحیه آیکونهای روشن کردن (Start)، خاموش و ریستارت سرور دیده می‌شود. بنابراین برای روشن شدن سرور کافی است آیکون Server start button را کلیک کنید.