آپدیت خودکار سرور در Ubuntu 18.04 LTS: Bionic Beaver

چگونه آپدیت خودکار را در سرور Ubuntu 18.04 LTS: Bionic Beaver امکان پذیر کنیم؟ یکی از وظایف اصلی مدیر سیستم تامین امنیت سرور لینوکس است.در این راستا، یکی از اساسی‌تری…