مانیتورینگ لینوکس؛ ابزارها و راهکارها

آیا قصد دارید که به مانیتورینگ عملکرد سرور لینوکس بپردازید؟ در ادامه به فرمان‌های داخلی و برخی افزونه‌ها می‌پردازیم که این کار را برای شما انجام می‌دهند. این در حالی است…