راه‌حل‌های رفع خطای عدم مجوّز دسترسی SSH

خطای عدم مجوّز دسترسی SSH زمانی پدیدار می‌شود که تنظیمات مجوّز در سرور SSH دست‌کاری شده باشند. معمولاً این موضوع ناشی از نصب یک بسته جدید و ایجاد کاربران تازه برای سیستم…