فرمان‌های fdisk در لینوکس برای مدیریت پارتیشن‌ها

فرمان‌های fdisk در لینوکس برای مدیریت پارتیشن‌ها شامل نمایش، ایجاد، تغییر ابعاد، حذف، کپی و جابجایی استفاده می‌شوند. fdisk مخفف عبارتی معادل دیسک تعمیر شده یا فرمت‌شده ب…