بررسی بسته‌های نصب‌شده لینوکس CentOS

چگونه میتوان بسته‌های نصب‌شده در نسخه‌های ۶، ۷ و ۸ لینوکس CentOS را بررسی کرد؟ تهیه فهرستی از پکیج‌های نصب‌شده بر روی سرور لینوکس CentOS اینترپرایز به چه صورت انجام می‌ش…