ایجاد محدودیت زمانی برای یک فرمان در لینوکس

وبلاگ ایجاد محدودیت زمانی برای یک فرمان در لینوکس می‌خواهیم فرمانی به نام foo را در یک مدت زمانی خاص اجرا کنیم؛ به گونه‌ای که پس از این مدت زمان، این فرمان متوقف شود. چ…