پنهان‌کردن نسخه سرور Nginx در لینوکس

پنهان‌کردن نسخه سرور Nginx در لینوکس یا یونیکس چیزی است که در این آموزش دنبال می‌کنیم. در هنگامی که تیتر درخواست‌ها یا خطاهای HTTP توسط سرور Nginx تولید می‌شوند، نسخه Ng…