گواهی SSL ابزار Let’s Encrypt در اوبونتو 20.04

گواهی SSL ابزار Let’s Encrypt در اوبونتو 20.04

کدگذاری SSL/TLS بخشی جدایی‌ناپذیر از زیرساخت شبکه محسوب می‌شود. در تمام سرورهای وب و ایمیل امکان فعالسازی کدگذاری داده‌ها وجود دارد. در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به فرآ…