نصب GO و تنظیم محیط برنامه‌نویسی در اوبونتو 18.04

GO زبان برنامه‌نویسی‌ای است که زاییده نوعی سردرگمی و نامیدی در گوگل محسوب می‌شود. جایی که توسعه‌دهندگان یا بایستی زبانی را انتخاب می‌کردند که به شکل بهینه اجرا می‌شد و ز…