امروزه تمامی زبان های برنامه نویسی داری نصب کننده بسته ها هستند به عنوان مثال نود جی اس از نصب کننده npm استفاده میکند و برای اینکه پی اچ پی از قافله عقب نماند پکیج منیجر با نام composer برایش ایجاد شده است جهت نصب در سیستم های لینوکسی به روش زیر عمل نمایید

ابتدا ترمینال و یا ssh terminal را باز نمایید و بعد از لاگین دستورات زیر را وارد کنید


curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
chmod +x composer.phar
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
حال نصب به پایان رسیده است شما میتوانید از نصب کننده composer لذت ببرید