چگونه می‌توان عنوان دامنه یک سیستم عامل بوستر دبیان 10 لینوکس را به صورت همیشگی تغییر داد؟ این سؤالی است که در این مطلب آموزشی به دنبال پاسخ آن هستیم و قرار است که با نحوه تغییر نام هاست در دبیان 10 آشنا شویم.

قبلاً با تغییرنام هاست در لینوکس CentOS آشنا شدید. برای نمایش یا تنظیم عنوان هاست یک سیستم لینوکس دبیان می‌توانید از فرمان‌های hostnamectl یا hostname استفاده کنید. در این مطلب چگونگی تغییر نام هاست در لینوکس دبیان را فرا خواهید گرفت.

تغییرنام هاست در لینوکس دبیان 10

۱) ورود به سرور با استفاده از فرمان ssh user@server-name

۲) تبدیل شدن به یک کاربرو روت با کمک یکی از فرمان‌های sudo –s یا su-

۳) برای عنوان هاست را به server1 تغییر دهید، می‌توانید از فرمان زیر استفاده کنید:


hostnamectl set-hostname server1

۴) ویرایش فایل /etc/hosts و بروزرسانی ورودی‌ها:


vi /etc/hosts

۵) تأیید دوباره نام هاست با استفاده از فرمان hostnamectl

حالا این فرمان‌ها را به صورت جزئی بررسی می‌کنیم.

نمایش  نام کنونی هاست برای لینوکس دبیان

به شکلی ساده می‌توانید از فرمان زیر کمک بگیرید:


hostnamectl

 

مایش نام کنونی هاست برای لینوکس دبیان 10

نام کنونی هاست به صورت localhost تنظیم شده است.

تغییر نام هاست در دبیان ۱۰

حالا می‌دانید که چگونه نام کنونی هاست را نمایش دهید. زمان آن رسیده که مطابق میل خود، آن را عوض کنید. نام هاست همان عنوانی است که شناسه سیستم دبیان شما در یک شبکه محسوب می‌شود. معمولاً برای یک سرور، یک نام دامنه کاملاً مشخص یا FQDN مانند server1.ariaservice.net تنظیم می‌شود. قالب کار به صورت زیر خواهد بود:


hostnamectl set-hostname {name-here}

به عنوان مثال، برای تغییر نام هاست سیستم به deb10.ariaservice.net در دبیان 10 داریم:


sudo hostnamectl set-hostname deb10.ariaservice.net

حالا برای ویرایش فایل /etc/hosts فرمان زیر را اجرا کنید:


vi /etc/hosts

حالا تمام ارجاعات به نام قبلی را پیدا کنید و آن را با نام جدید جایگزین کنید؛ البته به جز ورودی زیر:


127.0.0.1           localhost

 

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

به عنوان مثال:


127.0.0.1           localhost

192.168.2.100   deb10.cyberciti.biz

 

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

فایل را ذخیره کرده و ببندید.

بررسی و تأیید تغییر نام هاست در دبیان 10

چگونه می‌توانید تشخیص دهید که تغییرنام هاست با موفقیت انجام گرفته است؟  برای فهم این موضوع می‌توانید از همان فرمان بدون هیچ‌گونه آرگومان خاصی استفاده کنید. به عبارت دیگر، فرمان زیر را تایپ نمایید:


hostnamectl

 

تغییر نام هاست در لینوکس دبیان 10

تغییر نام هاست در لینوکس دبیان 10

تنظیم یک نام هاست نسبی و خاص

قالب کار به این صورت است:


hostnamectl set-hostname “Vivek’s Thinkpad” –pretty

تغییر نام هاست به صورت ریموت از طریق ssh

برای این منظور، از دسکتاپ لینوکس خود فرمان‌های زیر را اجرا کنید:


hostnamectl set-hostname –H [username]@hostname

hostnamectl set-hostname {new_name_here} –H root@192.168.2.10

hostnamectl set-hostname www42.nixcraft.com –H root@192.168.2.10

در نتیجه، ابزار hostnamectl از طریق SSH به سیستم ریموت متصل می‌شود. در همین حال، امکان مشاهده صفحه راهنما با استفاده از فرمان زیر وجود خواهد داشت:


hostnamectl –help

نمونه صفحه راهنما:


hostnamectl [OPTIONS…] COMMAND ...

 

Query or change system hostname.

 

-h –help              Show this help

--version           Show package version

--no-ask-password   Do not prompt for password

-H –host=[USER@]HOST  Operate on remote host

-M –machine=CONTAINER Operate on local container

--transient         Only set transient hostname

--static            Only set static hostname

--pretty            Only set pretty hostname

 

Commands:

status                 Show current hostname settings

set-hostname NAME      Set system hostname

set-icon-name NAME     Set icon name for host

set-chassis NAME       Set chassis type for host

set-deployment NAME    Set deployment environment for host

set-location NAME      Set location for host

 

See the hostnamectl(1) man page for details.

جمع‌بندی

کاربرد فرمان hostnamectl در لینوکس دبیان 10 برای دریافت و تغییر نام هاست سیستم  و تنظیمات مرتبط با آن است. امیدواریم که این مطلب مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.