برای تغییر ترتیب بوت شدن سرور مجازی، پنل مدیریت vps را باز کنید:

پنل مدیریت vps- تغییر ترتیب بوت

در ناحیه مدیریت VPS ، آیکون VPS Configuration (ترکیب بندی سرور مجازی) را کلیک کنید (در شکل بالا این آیکون با کادر قرمزرنگ مشخص شده است).

در ادامه، محاوره تنظیمات به شکل زیر روی صفحه نمایان می‌شود:

ترکیب بندی سرور مجازی

همانطور که ملاحظه می‌کنید، یکی از امکانات این محاوره تعیین ترتیب بوت شدن (Boot Order) است. حال می‌توانید از میان گزینه‌های این ناحیه، گزینه مورد نظر خود را برای ترتیب بوت شدن انتخاب کنید.

در آخر برای ثبت تغییرات، تکمه Submit را کلیک کنید. به این ترتیب پیغام زیر روی صفحه ظاهر می‌شود:

پیغام اتمام کار ترتیب بوت شدن

معنی این پیغام این است که تغییرات مورد نظر با موفقیت انجام شده است.