سرور مجازی را با دو روش می‌توانید متوقف کنید:

1- از فهرست سرورهای مجازی

سرور مجازی- خاموش کردن

در فهرست سرورها باید  ابتدا سرور مورد نظر خود را انتخاب کنید (چک باکس انتخاب سرور با فلش قرمز رنگ مشخص شده است). سپس در مرحله بعد، از منوی باز شونده With Selected گزینه Stop را کلیک کنید. در آخر، تکمه GO را برای متوقف کردن سرور کلیک کنید.

در ادامه کار، محاوره زیر روی صفحه باز می شود:

پیغام خاموش شدن سرور

در این محاوره، سوال می‌شود آیا از متوقف شدن سرور مطمئن هستید؟ اگر اطمینان دارید، تکمه OK را کلیک کنید.

در ادامه، پنجره ای ظاهر می شود که اعلام می کند سیگنال خاموش شدن (Shutdown) به سرور مجازی ارسال شده است:

اعلام ارسال سیگنال خاموش شدن به سرور

برای اتمام کار، تکمه OK را کلیک کنید.

2- از صفحه مدیریت سرور مجازی

در صفحه مدیریت سرور مجازی ناحیه‌ای وجود دارد به نام Power Options که آیکونهای روشن کردن  و متوقف کردن سرور در این ناحیه قرار دارد:

ناحیه آیکونهای خاموش و روشن سرور مجازی

در شکل بالا این ناحیه‌ با کادر قرمزرنگ مشخص شده است. در این ناحیه آیکونهای متوقف کردن (Stop)، خاموش کردن و ریستارت سرور دیده می‌شود. حال برای متوقف شدن سرور، کافی است آیکون آیکون توقف سرور را کلیک کنید.