برای نصب سیستم عامل از فایل ISO:

در پنل مدیریت VPS، و در بخش مدیریت سرور مجازی (VPS Management) ، آیکون پیکربندی سرور مجازی (VPS Configuration) را کلیک کنید (این آیکون در شکل زیر با کادر قرمز مشخص شده است).

پنل مدیریت vps- تغییر ترتیب بوت

در ادامه، پنجره تنظیمات VPS به شکل زیر روی صفحه باز می‌شود:

مدیریت سرور مجازی-1

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می‌کنید، در ناحیه Boot Order، گزینه دوم یعنی 1Cd Drive 2)Hard Disk  را انتخاب کنید. سپس در ناحیه Select ISO منوی بازشونده شامل فایلهای ایزو را باز کنید (این ناحیه در شکل بالا با کادر آبی رنگ مشخص شده است):

مدریت سرور مجازی- فهرست فایلهای iso

حال از فهرست فایلهای iso، سیستم عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید:

مدیریت سرور مجازی- ایزو انتخاب شده

در این مثال، می بینید که فایل ایزوی ubuntu-17.04-desktop-amd64.iso انتخاب شده است. حال تکمه Submit را کلیک کنید تا نصب ایزو انجام شود.

در ادامه، محاوره زیر نمایش داده می‌شود که می‌گوید: “تنظیمات مورد نظر با موفقیت ذخیره شد”

پیغام نصب با موفقیت ایزو

برای اتمام کار، این محاوره را OK کنید.