بازنشانی کلمه عبور ادمین در ویندوز سرور 2012

تعداد رمزهای عبور موردنیاز کاربران مختلف این روزها از تعداد انگشتان هر دو دست هم فراتر می‌رود. در هر صورت فراموش‌کردن رمز عبور مدیریت سرور نیز گاهی اجتناب ناپذیر است. در…