ایجاد لینک سمبلیک در لینوکس

در این مطلب نسبتاً کوتاه آموزشی، می‌خواهیم نحوه ایجاد لینک سمبلیک در لینوکس را بررسی کنیم. یک لینک سمبلیک که با نام‌های «سیم‌لینک» یا «سافت‌لینک» نیز شناخته می‌شود، یک ن…