نحوه انکد و دیکد کردن رشته‌های مبنای ۶۴ در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت امکان استفاده از مبنای ۶۴ یا Base64 برای انکد و دیکد رشته‌ها وجود دارد. در این مطلب، با توابع btoa و atob در جاوا اسکریپت آشنا خواهیم شد؛ توابعی که معمول…