عملیات محدودسازی chroot jail

اصطلاح chroot jail که به سال ۱۹۹۲ میلادی برمیگردد، امروزه کاربرد زیادی پیدا کرده است. در این مطلب به دنبال مفهوم این اصطلاح هستیم و اینکه عملیات chroot jail برای چه منظو…