ابزار BigBlueButton برای کلاس‌های آموزش مجازی

شاید خیلی از شما با ابزار BigBlueButton ناآشنا باشید. BigBlueButton یک کلاس درس مجازی با قابلیت‌های متعدد است که برای آموزش دانش‌آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این…